دسته بندی : سخنرانی

جای خالی بازی

آموزش همراه با بازی؛ چرا و چگونه؟‍!!!

ادامه مطلب

مسابقات مباحثه علمی

تقویت تفکر نقادانه و منطقی در دانش آموزان

ادامه مطلب

ارزشمندترین توانمندی انسان

شناخت و تقویت توانمندی دانش‌آموزان

ادامه مطلب

شهاب هنری با جشنواره فیلم مدرسه

راهکاری برای کشف و تقویت استعداهای هنری دانش‌آموزان

ادامه مطلب

دردشناسی پیش از مرگ سهراب

نجات از روزمرگی(عامل مرگ تدریجی معلم)

ادامه مطلب

ارزشیابی کیفی و بسترهایش

ارائه راهکارهایی برای به کار بستن صحیح ارزشیابی کیفی در مدارس

ادامه مطلب

تدوین استراتژی مدرسه متعالی

آموزش نحوه طراحی استراتژی برای مدارس

ادامه مطلب

ارزشیابی شناختی

بیان ارزیابی و ارزشیابی بر اساس سطوح شناختی

ادامه مطلب

بی حساب و کتاب

ضرورت آموزش مهارت های ریاضی در پایه های ابتدایی

ادامه مطلب

آموزش بی ارزش

ارائه راهکار پیرامون کاستی های نظام آموزشی

ادامه مطلب

تدریس چندگانه

تدریس چندگانه یک توصیه یا ضرورت؟!

ادامه مطلب

هرکس مناسب خود: صدای شکستن یک باور

تغییر رویکرد به سمت یادگیری متناسب با توانایی های افراد

ادامه مطلب