دسته بندی : سخنرانی

سیستم جامع مدیریت هوشمند مدرسه

تاثیر هوشمندسازی اصولی مدارس بر تسهیل امور آنها

ادامه مطلب

روستایِ مدرن در تعلیم و تربیت

تاثیر هوشمندسازی مدارس در اشتیاق فراگیران به یادگیری

ادامه مطلب

مربی: فضای مجازی و تأدیب

ارائه راهکار عملی برای بهبود جایگاه درس پرورشی

ادامه مطلب

پیشبرد پروژه دانش آموزی در فضای مجازی

شرح و بیان مزایای یادگیری پروژه محور

ادامه مطلب

تحدید : الگوی جهش

از بین رفتنِ ترسِ فراگیریِ علمی نا آشنا

ادامه مطلب

علوم عمود بر هم

آموزش مساله محور

ادامه مطلب

بازی ؛ ابزاری برای شناخت

ضرورت آگاهی داشتن آموزگار نسبت به مختصات آگاهی دانش‌آموز برای رسیدن به آموزش پایدار

ادامه مطلب

چه مدرسه‌ای میل دارید ؟!

ترغیب مدیران و برنامه ریزان مدارس به مشخص کردن الگوی نظری و اجرایی

ادامه مطلب

روایت‌گری دیجیتال در کلاس علوم

ایجاد و خلق یک کلاس دانش آموز محور

ادامه مطلب

تمثیلات ؛ آغازی بر تحول

روش مثال زدن در آموزش چه مقدار دانش آموز را تحت تاثیر میگذارد ؟

ادامه مطلب

پژوهش ، فیلی در اتاق تاریک

راه کارهایی ساده برای ترغیب معلمان به پژوهش در کلاس

ادامه مطلب

نقاشی بیرون از درون

فرایند سازی تعلیم به کمک هنر

ادامه مطلب