دسته بندی : سخنرانی

در میزان چه می گذرد

تشریح الگوی مدرسه داری موسسه میزان

ادامه مطلب

تربیت سالم؛ نه تنبیه نه پاداش!

معرفی یک رویکرد تربیتی با هدف تربیت دانش آموزان مسئول و متفکر

ادامه مطلب

ریاضی بدون ریاضت

استفاده از روش های “یادگیری با حضور” و ” یادگیری از طریق تقبل مسئولیت اجتماعی” برای یادگیری بهتر

ادامه مطلب

ریاضی بدون ریاضت

به نظر شما یادگیری ریاضی بدون ریاضت ممکن است؟ منظور از ریاضت چیست؟ تفاوت ریاضت توافق شده با ریاضت توافق نشده در چیست؟ آقای امین الرعایایی موسس و مدیر موسسه جئوجبرای تهران در پاسخ به این پرسش ها این سخنرانی را ارائه داده اند. ایشان در این سخنرانی به ارزش مفاهیمی همچون “یادگیری با حضور” […]

ادامه مطلب

مدارس اندونزی-قسمت اول

آشنایی با فعالیت های مدارس اندونزی

ادامه مطلب

پایانی بر مرثیه کارنامه

شرح سخنرانی: دیدگاههای جدید در زمینه سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در محافل علمی و اجرایی آموزش و پرورش مدتهاست در حال طرح و نقد و ارزیابی است. شواهد نشان می دهد این دیدگاه های جدید مقبول واقع شده است. اما درعمل و آنچه در کلاس و مدرسه دنبال می شود؛ دیدگاه سنتی است.گویی بین […]

ادامه مطلب

مدارس اندونزی-قسمت دوم

آشنایی با فعالیت های مدارس اندونزی

ادامه مطلب

دنیای عوضی!

کاربرد شبیه سازی در آموزش

ادامه مطلب

جذابیت و مشارکت ؛ رمز معلمی دانش آموز

راه‌های ارتباط موثر با دانش‌آموز و افزایش جذابیت کلاس برای دانش آموزان

ادامه مطلب

مگر دانش‌آموزان فرقی دارند؟

اهمیت توجه به تفاوت های فردی در آموزش

ادامه مطلب

فلسفه برای کودکان

بیان اهمیت و نحوه آموزش فلسفه به کودکان

ادامه مطلب

تعلیم و تربیت در فضایی عام تر از مدرسه

شرح فعالیت ها و دستاوردهای کانون دانش پژوهان نخبه

ادامه مطلب